web analytics

Artikelen enkel voor leden van de gratis nieuwsbrief

Verneem hier meer over uw rechten in een appartementsgebouw.
Wekelijks (op donderdag) wordt er één V&A aan de lijst toegevoegd.

U kunt zich lid maken onderaan de pagina.

Na lidmaatschap ontvangt U uw wachtwoord en kunt U de verschillende artikelen openen.

Het samenleven in mede-eigendom verloopt niet altijd van een leien dakje. Het gebeurt wel eens dat er discussie ontstaat tussen de mede-eigenaars met betrekking tot het beheer van de gemeenschappelijke delen. Om het beheer van deze gemeenschappelijke delen in goede banen te leiden, werd de wet op de gedwongen mede-eigendom ingevoerd. Deze regelgeving onderging een aantal ingrijpende wijzigingen die in werking traden op 1 januari 2019

juridische organisatie  |   blanco stemmen  |   wie uitnodigen  |   rekencommissaris  |   leefregels  |   statuten  |   raad mede eigendom  |   eeparigheid  |   anders stemmen  |   geen quorum  |   besluitvorming buiten vergadering  |   verhuren kelder door vme  |   pocket mede eigendom  |   voorlopig bewindvoerder  |   mede-eigendom en aircogroepen  |   vermogen van de vme  |   infrastructuur energievoorzieningen  |   verjaringstermijn bijdragen  |   deelverenigingen  |   vrijwillige afbraak  |   woninghuurdecreet en lasten syndicus  |   wat als syndicus contract afsluit met overschrijding mandaatduur  |   wat moet er in de notulen staan  |   betalingsachterstand  |   niet naleven vormvoorschiften  |   moet een bouwpromotor bijdragen  |  

Delen