Tarief

VERKOOP

Voor wie een verkoopsopdracht onderschrijft met DMIMMO

Er wordt een courtage afgesproken van 6,05% met een minimum van 4.840€ gerekend op de gerealiseerde verkoopprijs.

(6,05% = 5% + 21% btw en 4.840€ = 4.000€ + 21% btw)

Veelgestelde vraag

Is het vast makelaarstarief niet 3,63% = 3% + 21% btw?

Antwoord: het ereloon verzekerd de rentabiliteit, de waardigheid en de onafhankelijke uitoefening van het beroep.  Als erkend vastgoedmakelaar zijn we volledig vrij ons tarief te bepalen. Verplichte of opgelegde tarieven, aanbevelingen zijn immers verboden. Dit is niet alleen zo voor de vastgoedmakelaars, maar ook voor alle vrije beroepen als advocaten, architecten, … Het opleggen van tarieven is strijdig met het mededingingsrecht. 3% hanteren wij ook voor gerealiseerde verkopen vanaf 200.000€.

Courtages samengevat exclusief 21% btw:

Vanaf 200.000: 3% met een minimum van 8.000€ exclusief dossierkosten*

Tot 200.000€: 5% met een minimum van 4.000€ exclusief dossierkosten*

*Stedenbouwkundige inlichtingen, Energie Prestatie Certificaat, keuring elektrische installatie AREI, bodemattest, 577/11 syndicus info (enkel bij appartementen); zijn kosten van levering van het goed die op wettelijke basis ten laste van de verkoper komen. Deze kosten worden rechtstreeks volgens werkelijke waarde gefactureerd aan de verkoper.

De rechten, kosten, erelonen en belastingen (daarin inbegrepen de btw) betreffende de verkoopakte vallen ten laste van de koper.

___________________________________________________________________________________________________