Tarief verkoop

Er wordt een courtage afgesproken van 6,05% met een minimum van 4.840€ gerekend op de gerealiseerde verkoopprijs.

(6,05% = 5% + 21% btw en 4.840€ = 4.000€ + 21% btw)

Geen dossierkosten in de veronderstelling dat alle documenten voorhanden zijn, bij gebrek worden de kosten afgerekend aan werkelijke waarde.

Veelgestelde vraag

Is het vast makelaarstarief niet 3,63% = 3% + 21% btw?

Antwoord: het ereloon verzekerd de rentabiliteit, de waardigheid en de onafhankelijke uitoefening van het beroep.  Als erkend vastgoedmakelaar zijn we volledig vrij ons tarief te bepalen. Verplichte of opgelegde tarieven, aanbevelingen zijn immers verboden. Dit is niet alleen zo voor de vastgoedmakelaars, maar ook voor alle vrije beroepen als advocaten, architecten, … Het opleggen van tarieven is strijdig met het mededingingsrecht. 3% hanteren wij ook voor gerealiseerde verkopen vanaf 200.000€.

Courtages samengevat exclusief 21% btw:

Vanaf 200.000: 3% met een minimum van 8.000€

Tot 200.000€: 5% met een minimum van 4.000€