Middelkerke

Middelkerke werd voor het eerst schriftelijk vermeld in 1218, als Middelkerca, omdat het in het midden lag van het kusteiland Testerep. In 1293 werd Middelkerke een zelfstandige parochie. In 1334 werd het dorp door overstromingen verwoest. Tijdens de godsdienstoorlogen einde 16e eeuw werd de kerk gedeeltelijk verwoest, om in de 17e eeuw hersteld te worden. Het dorp leed ook schade door de Slag bij Nieuwpoort in 1600, en het Beleg van Oostende (1601-1604).

De komende eeuwen ontwikkelde Middelkerke zich tot een klein vissersdorp, gelegen langs de Graningatevliet. Vanaf 1875 begon de ontwikkeling tot een mondaine badplaats. Daartoe werd in 1876 te Brussel de Société Anonyme des Bains et des Dunes de Middelkerke et de Westende opgericht, later de Société Anonyme de Middelkerke-Bains genaamd, welke van 1894 tot 1914 heeft bestaan. Aldus werd het Hotel de la Digue opgericht. Omstreeks 1900 werd de boulevard aangelegd en daarlangs werden onder meer villa’s gebouwd. In 1891 kwam een houten casino tot stand en in 1914 werd een nieuw casino geopend. Deze nederzetting heette Middelkerke-Bad, en de oude dorpskern was Middelkerke-Dorp. Van de Eerste Wereldoorlog had Middelkerke erg te lijden, vanwege de nabijheid van het IJzerfront. De plaats werd ontruimd, de kerktoren opgeblazen en bij de bevrijding waren alle huizen beschadigd.

Na de oorlog volgde wederopbouw, waarbij Middelkerke weer een badplaats van allure werd. In de jaren ’30 van de 20e eeuw werden de eerste appartementsgebouwen gesticht en werden enkele nieuwe wijken aangelegd. Hoewel in de Tweede Wereldoorlog de Atlantikwall werd gebouwd bleef de schade beperkt.

Vanaf de jaren ’50 van de 20e eeuw rukte het massatoerisme op en werden er een groot aantal appartementsgebouwen geplaatst.

  • Het huidig casino was gelegen op de zeedijk van Middelkerke rechtover het Epernayplein. Het werd gebouwd in 1954 in een Normandische stijl. Naast de speelzaal bezit het gebouw ook de zogenaamde Baccarazaal waar elk jaar tal van optredens plaatsvinden. Het casino is in 2018 gesloopt en maakt plaats voor een nieuw casino dat op dezelfde locatie, aan het Epernayplein, moet verrijzen.[1].
  • Op de dijk is een reeks van zeventien beelden van bekende Belgische stripfiguren te zien. Zie stripstandbeelden Middelkerke.
  • De villa’s “Cogels” en “Doris” aan de zeedijk zijn de laatste restanten van de oorspronkelijke dijkbebouwing uit de Belle-epoquetijd. Ze zitten nu geklemd tussen grote appartementsblokken.
  • De Dronkenput was oorspronkelijk was een ondergronds waterreservoir dat gebouwd werd rond het einde van de 19e eeuw om de gemeente van drinkwater te voorzien. Door stijging van het grondwater werd het geheel schuin naar boven geduwd, en kwam zo aan de oppervlakte. De scheve muren ten opzichte van de waterspiegel geven de bezoeker een dronken gevoel, waardoor het reservoir de naam “Dronkenput” kreeg.

Sint-Willibrorduskerk, zuidzijde

  • De Sint-Willibrorduskerk is de parochiekerk van Middelkerke. De toren is een overblijfsel van de zeventiende-eeuwse kerk. Op deze toren na werd de kerk halverwege de negentiende eeuw gesloopt en vervangen door een neogotische kerk. Na vernieling in de Eerste Wereldoorlog werd de kerk heropgebouwd in de jaren twintig van de twintigste eeuw. Begin jaren dertig werd de kerk in zuidelijke richting uitgebreid, met ook een tweede zuidoostelijke toren.

Gemeentehuis

  • Het gemeentehuis dateert uit 1924-1925, uit de wederopbouwperiode na de Eerste Wereldoorlog. In 1893 hadden de gemeentediensten zich gevestigd in de vroegere pastorie. Na verwoesting in de oorlog werd het nieuwe gemeentehuis op ongeveer dezelfde plaats gebouwd. Het gebouw is sinds 2002 als monument beschermd

Middelkerke ligt aan de Noordzeekust en uitgegroeid tot een langgerekte badplaats (Middelkerke-Bad) langs de kust, terwijl Middelkerke-Dorp iets meer in het binnenland ligt. Ten oosten van Middelkerke ligt het Provinciedomein Raversijde en in het westen liggen de Warandeduinen. Achter de duinen strekt zich de bebouwing van de badplaats uit, en daar weer achter vindt men polderland met waterlopen als de Graningatevliet, het Groot Middelkerkegeleed en het Ieperleed.

Immo Middelkerke

Bron: wikipedia